படைப்புகள் அனுப்ப


இன்மை இணைய இதழுக்கு படைப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கவிதைகள், கவிதை குறித்த கட்டுரைகள் அனுப்பலாம். அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் inmmaimagazine@gmail.com.

சிறந்த படைப்புகள் இவ்வருட இறுதியில் இன்மை தொகுப்பில் பிரசுரிக்கப்படும்!